TAIDEKO

Katso TAIDEKO-hankkeen johdatus aiheeseen Taide ja ympäristökysymykset.

Taide, ekologia ja ihmisen monimuotoinen luontosuhde – kohti yhteistä tulevaisuutta (Koneen Säätiö 2020–2022)

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on hälyttävä tosiasia ja ongelman ratkaiseminen on ihmisen ja muiden maapallon eliöiden olemassaolon kannalta välttämätöntä. Nykyihmisen luontosuhteella on tässä tilanteessa merkittävä rooli.

Tutkimushankkeen Taide, ekologia ja ihmisen monimuotoinen luontosuhde – kohti yhteistä tulevaisuutta lähtökohdat pohjautuvat ajatukseen, että ihmisten suhde luontoon ja muihin eliöihin rakentuu yhtäältä luontokokemusten ja toisaalta kulttuuristen esitysten, kuten elokuvien ja taideteosten, muodostaman monimuotoisen kokonaisuuden kautta.

Ajattelemme, että ihmisen luontosuhteen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen tarvitaan tieteenalojen ennakkoluulotonta yhteistyötä. Tämän vuoksi yhdistämme tutkimuksessamme ekologian, taiteentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä ja näkökulmia.

Tutkimme, miten yhdistämällä taidetta ja taiteellista toimintaa ekologiseen tietoon voidaan käsitellä luontosuhdetta – esimerkiksi aistikokemuksia ja ympäristön tilaan liittyviä tunteita. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään syvällisesti ihmisen ja luonnon vastavuoroista suhdetta ja saada ihmiset havahtumaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ennen kuin on liian myöhäistä.

Tutkimus jakautuu neljään osa-alueeseen:

  1. Analysoimme, miten luontosuhdetta on tarkasteltu ja tuotettu kulttuurisissa esityksissä, kuten elokuvissa, taideteoksissa ja maisemakuvauksissa.
  2. Kutsumme osallistujia kahteen elokuvanäytökseen katsomaan ja keskustelemaan luonto- ja ympäristöaiheisista elokuvista sekä vastaamaan elokuvia koskevaan kyselyyn.
  3. Järjestämme kaksi taiteellis-ekologista työpajaa kahdessa erilaisessa luontokohteessa.
  4. Laajemmalle yleisölle suunnatulla kyselytutkimuksella keräämme määrällistä tietoa luontosuhteesta.

Jyväskylän yliopisto
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Tutkimushankkeelle on myönnetty rahoitusta Koneen Säätiöltä

Koneen Säätiö
Jyväskylän yliopisto

Siirry sivun alkuun