Työryhmä

Tutkijat
Heidi Björklund, Minna Rainio, Antti Vallius, Kaisa Hiltunen, Jenna Purhonen, Aino Nurmesjärvi ja Nina SääskilahtiKaisa Hiltunen

Kaisa Hiltunen

Olen kiinnostunut elokuvista ja elokuvakokemuksesta monine ulottuvuuksineen. Viime aikoina olen tutkinut elokuviin sisältyviä valtasuhteita muun muassa pakolaisuutta ja maahanmuuttoa käsittelevien elokuvien kautta sekä elokuvan roolia taideperustaisessa, osallistavassa kuulumista käsittelevässä tutkimuksessa. Lisäksi tutkimusintresseihini lukeutuu pohjoisen ulottuvuuden tarkastelu elokuvissa ja rikossarjoissa. TAIDEKO-hankkeessa selvitän miten ihmisen ja luonnon suhdetta on kuvattu elokuvissa ja miten ihmiset ajattelevat elokuvien vaikuttavan heidän käsityksiinsä luonnosta ja ei-inhimillisistä eliöistä.

kaisa.e.hiltunen@jyu.fi

puh. 0400 613196Heidi Björklund

Heidi Björklund

Olen ekologi (FT) ja alaani ovat linnut. Väitöskirjani käsitteli elinympäristömuutosten, suojelutoimien ja lajienvälisten suhteiden vaikutuksia metsäpetolintuihin. Olen edistänyt petolintujen pesien huomioimista talousmetsissä, toiminut petolintuseurannan koordinaattorina ja opettanut lintujen tuntemusta kenttäkursseilla. Kirjoitan myös artikkeleita linnuista ja lintuharrastajista. Toimin TAIDEKO-hankkeessa lintututkijana.

@bjorklund_heidiJenna Purhonen

Jenna Purhonen

Olen yhteisöekologi ja luonnonsuojelubiologi. Tutkimukseni koskee metsien sienilajiston ekologiaa ja uhanalaisuutta sekä ihmisen vaikutusta metsien rakenteeseen.  Väittelin joulukuussa 2018 aiheesta Lahopuun sienet, niiden havaitseminen, monimuotoisuus ja suojelu boreaalisessa metsässä ja olen työskennellyt sen jälkeen tutkijatohtorina samaan aiheeseen liittyvän tutkimuksen parissa Jyväskylän yliopistossa. TAIDEKO-hankkeessa haluan selvittää ihmisen luontosuhteen monimuotoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Minua kiehtoo myös tutkia kuinka kokemuksellinen syvällinen tieto metsien prosesseista vaikuttaa luontosuhteeseen.

jenna.e.i.purhonen@jyu.fi

@PurhonenJennaMinna Rainio

Minna Rainio

Olen kuvataiteilija, elokuvantekijä ja tutkija (TaT). Tutkimuksessani ja taiteessani olen ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista teemoista ja ympäristökysymyksistä, ja taiteellinen tuotantoni on käsitellyt mm. siirtolaisuutta ja pakolaisuutta. Viime vuodet olen työskennellyt taiteellisen työn ja tutkimuksen parissa, joka käsittelee ilmastonmuutoksen kohtaamista taiteen keinoin. Uusin lyhytelokuvani ”To Teach a Bird to Fly” (Rainio & Roberts 2020) tarkastelee lintujen sukupuuttoa ja ilmastonmuutosta tulevaisuuden näkökulmasta kerrotun tarinan kautta. Elokuva voitti Tampereen elokuvajuhlien Risto Jarva-palkinnon vuonna 2020. Tutkimuksessani olen erityisen kiinnostunut siitä, miten taideteokset voivat luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja ympäristökriisistä tieteellisen tiedon, käsitteellisen ajattelun ja affektiivisen, kokemuksellisen aistihavainnon risteyksessä.

minna.k.rainio@jyu.fiNina Sääskilahti

Nina Sääskilahti

Olen Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen nykykulttuurin tutkija ja teen monitieteistä kulttuurin- ja taiteentutkimusta. Viimeaikaisia kiinnostuksen kohteitani ovat luovat kuuntelukäytännöt, uusmaterialistinen taideperustainen tutkimus ja äänilähtöinen teoria.

nina.saaskilahti@jyu.fiAntti Vallius

Antti Vallius

Olen maisemaan ja ympäristön kuvalliseen esittämiseen erikoistunut taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkija. Maaseutumaisemakuvastoa käsittelevän väitöstutkimukseni jälkeen olen tarkastellut muun muassa kuvan ja kuulumisen välisiä suhteita sekä sitä, miten taiteen avulla on mahdollista käsitellä kuulumiseen liittyviä tunteita, käsityksiä ja ajatuksia. TAIDEKO-hankkeessa minua kiinnostaa erityisesti representaatioiden rooli ihmisten luontosuhteiden muodostuksessa.

antti.s.vallius@jyu.fiHanna Veander

Hanna Veander (Kuva: Maria Kärkkäinen)

Olen kuvataiteilija ja floristipuutarhuri. Viime vuosina olen tehnyt projekteja yhteisön taiteilijana pohtien mm. läsnäolon ja kohtaamisen merkitystä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Minua kiehtoo luontokokemuksen ja taidekokemuksen samankaltaisuus, se kokemisen ja haltioitumisen hetki luonnossa tai taideteoksen äärellä. Tässä projektissa syntyy taideteos työpajasta esiin nousseiden luontokokemuksien pohjalta.

Kuva: Maria KärkkäinenPietu Arvola

Pietu Arvola on äänisuunnittelija ja muusikko, joka asuu Helsingissä.

https://www.bereenondo.com/Olli-Pekka Tennilä

Olli-Pekka Tennilä on runoilija, monialainen taiteilija ja kustantamo Poesian kustannuspäällikkö.Aino Nurmesjärvi

Aino

TAIDEKO-hankkeen tutkimusavustajana olen mukana elokuvanäytösten ja työpajojen toteutuksessa sekä muissa hankkeen toimintaan liittyvissä käytännön järjestelyissä.

Siirry sivun alkuun