Kuukkeli

Artikkeli Metsän tarinasta Arts-lehdessä

Artikkeli: Tale(s) of a Forest – Re-Creation of a Primeval Forest in Three Environmental Narratives

Arts-lehdessä julkaistussa artikkelissa analysoimme taiteen tutkimuksen ja ekologian näkökulmia yhdistäen kolmea Suomen metsiä kuvaavaa teosta, Metsän tarina -elokuvaa (2012), samannimistä kirjaa (2013) sekä Tarinoita metsästä -lyhytdokumenttisarjaa (2013), joissa kaikissa adaptoidaan samaa luontokuvauksen tuottamaa materiaalia.

Sekä Metsän tarina -elokuvassa että -kirjassa kerrotaan myyttisiä tarinoita ja vanhoja suomalaisia uskomuksia metsästä ja sen asukkaista. Teosten ekologinen viesti ilmaistaan lähinnä epäsuorasti esteettisten valintojen kautta, ei niinkään tarjoamalla tietoa luonnon prosesseista. Tunnistimme elokuvassa ja kirjassa esiintyvät lajit ja vertailimme eri lajiryhmien edustusta. Analyysimme perusteella metsän ekosysteemi muodostaa teoksissa pääasiassa taustan luontokuvauksen konventioita toistavalle eläinlajien kuvaukselle. Metsää kuvataan analysoiduissa teoksissa yleisellä ja ajattomalla tavalla, eikä esimerkiksi uhanalaisia lajeja ole nostettu erityisesti esille.

Näkemyksemme mukaan adaptaatio teosten kerronnassa voidaan ymmärtää kierrättämisen ja viittaamisen taiteellisena prosessina sekä tapana muodostaa uudelleen yhteyksiä kulttuuriseen muistiin ja luontoon. Siten teosten lähestymistapa voi voimistaa yhteyttä luontoon ja lisätä tietoisuutta suojelun tarpeista. Teokset kuvaavat sellaista vanhaa metsää, jonka olemme menettämässä. Metsän tarinan voi nähdä muistomerkkinä katoaville vanhoille metsille ja vastavoimana ”sukupolvelliselle ympäristömuistinmenetykselle” (environmental generational amnesia). Kysymme kuitenkin, onko tällainen menneisyyteen suuntautuva strategia tehokas tapa aktivoida ympäristötietoisuutta. Metsän tarina muistuttaa metsien tärkeydestä, mutta samalla se voi antaa valheellisen turvallisuuden tunteen kuvatessaan myyttistä ja ajatonta suomalaista metsää nykyisen todellisen tilanteen sijaan.


Voit lukea artikkelin Arts-lehden sivuilta osoitteesta: https://doi.org/10.3390/arts9040125


Kuva: Kuukkeli. Kuvakaappaus Metsän tarina -elokuvasta (2012).

Siirry sivun alkuun